Tegnsprog

16. august 2023

Tegnsprog er et visuelt sprog, der bruger håndbevægelser, ansigtsudtryk og kropsbevægelse til at formidle mening. Det er et fuldt udviklet naturligt sprog med sin egen grammatik og ordforråd, adskilt fra det talte sprog i det område, hvor det bruges. Tegnsprog er det primære sprog for mange døve og hørehæmmede mennesker, men det kan også bruges af hørende mennesker, der ønsker at kommunikere med døve mennesker, eller af mennesker, der har svært ved at bruge talte sprog på grund af en handicap. I forhold til folkeskolefag er tegnsprog et vigtigt redskab til at sikre inklusion og lige adgang til uddannelse for alle elever, uanset deres høreevne. I nogle lande, som Danmark, er tegnsprog anerkendt som et officielt sprog og kan bruges i undervisningen, enten som hovedsprog for døve elever eller som et supplerende sprog for hørende elever, der ønsker at lære det. I en folkeskoleindstilling kan tegnsprog bruges på flere forskellige måder. For det første kan det bruges som kommunikationsmiddel mellem lærere og elever, der er døve eller hørehæmmede. For det andet kan det bruges som et undervisningsværktøj i sig selv, hvor elever lærer om tegnsprog, dets struktur, grammatik og brug. For det tredje kan det bruges som en måde at fremme inklusion og forståelse på, ved at lade hørende elever lære tegnsprog og dermed bedre kunne kommunikere med deres døve eller hørehæmmede klassekammerater. At lære tegnsprog kan også hjælpe elever med at udvikle andre færdigheder. For eksempel kan det forbedre deres visuelle opmærksomhed og rumlige opfattelse, da tegnsprog er et visuelt sprog, der kræver en god forståelse for rum og bevægelse. Det kan også hjælpe med at udvikle elevernes sociale og kommunikative færdigheder, da det kræver en god forståelse for nonverbal kommunikation og ansigtsudtryk. I nogle skoler kan tegnsprog endda være et selvstændigt fag, hvor eleverne lærer om sprogets historie, kultur og samfund, ligesom de ville gøre med et fremmedsprog. I andre skoler kan det være integreret i andre fag, som en del af en tværfaglig tilgang til undervisning. Samlet set er tegnsprog et vigtigt redskab til at sikre inklusion og lige adgang til uddannelse for alle elever, uanset deres høreevne. Det er et fuldt udviklet sprog med sin egen grammatik og ordforråd, der kan bruges til at kommunikere, lære og fremme forståelse og respekt for forskelligheder.