Selvreguleret Læring

15. august 2023

Selvreguleret læring er et vigtigt koncept inden for pædagogik og læringsteori, der har særlig relevans for folkeskolefaget. For at forstå dette koncept, er det vigtigt først at forstå, hvad vi mener med "selvregulering". Selvregulering refererer til en persons evne til at styre og kontrollere deres egen adfærd, følelser og tanker. Det er en vigtig færdighed, der hjælper os med at nå vores mål, håndtere stress og opretholde sunde relationer. I en læringskontekst refererer selvregulering til en elevs evne til at styre deres egen læringsproces. Selvreguleret læring er således en proces, hvor elever aktivt styrer og styrer deres egen læringsproces. Dette kan omfatte en række forskellige aktiviteter, såsom at sætte læringsmål, planlægge, hvordan man vil nå disse mål, overvåge sin egen forståelse og fremskridt, og justere sin læringsstrategi efter behov. Selvreguleret læring er særlig relevant for folkeskolefaget, fordi det er i disse år, at eleverne begynder at udvikle og styrke deres evne til selvregulering. I folkeskolen lærer eleverne at tage mere ansvar for deres egen læring, og de begynder at udvikle de færdigheder, der er nødvendige for at blive effektive, selvregulerede elever. I praksis kan selvreguleret læring i folkeskolen se ud på mange forskellige måder. For eksempel kan en lærer hjælpe eleverne med at sætte deres egne læringsmål og lave en plan for, hvordan de vil nå disse mål. Læreren kan også hjælpe eleverne med at udvikle strategier for at overvåge deres egen forståelse og fremskridt, og de kan give eleverne feedback, der hjælper dem med at justere deres læringsstrategier efter behov. Selvreguleret læring er en vigtig del af at udvikle livslange læringsfærdigheder. Det hjælper eleverne med at blive mere uafhængige og effektive elever, og det kan også hjælpe dem med at opnå bedre akademiske resultater. Desuden kan færdighederne i selvregulering, som eleverne udvikler i skolen, også hjælpe dem med at håndtere stress, nå deres personlige mål og opretholde sunde relationer uden for skolen.