Refleksiv Praksis

image
100152555
· omkring 2 minutter
Refleksiv praksis er et koncept, der stammer fra teorier om læring og pædagogik. Det handler om at tage et skridt tilbage og aktivt reflektere over sin egen praksis, for at forstå, hvordan man kan forbedre og udvikle sig. Dette koncept kan anvendes i mange forskellige kontekster, men i denne forklaring vil vi fokusere på hvordan det anvendes inden for området folkeskolefag. I folkeskolen er refleksiv praksis en vigtig del af lærerens arbejde. Det er ikke kun eleverne, der lærer noget nyt hver dag, men også lærerne. Ved at reflektere over deres undervisningsmetoder, deres interaktion med eleverne, og hvordan de formidler stoffet, kan lærerne konstant forbedre deres undervisning og dermed skabe bedre læringsbetingelser for eleverne. Refleksiv praksis inden for folkeskolefag kan for eksempel handle om, hvordan en lærer formidler et bestemt emne. Måske har læreren bemærket, at eleverne har svært ved at forstå et bestemt emne, eller at de ikke er så engagerede, som de kunne være. Ved at reflektere over dette kan læreren komme frem til nye metoder eller tilgange, der kan gøre undervisningen mere effektiv og engagerende. Refleksiv praksis kan også handle om lærerens interaktion med eleverne. Måske har læreren bemærket, at nogle elever ikke deltager så meget i klassediskussioner, eller at der er konflikter mellem nogle af eleverne. Ved at reflektere over disse observationer kan læreren finde nye måder at engagere disse elever på, eller finde løsninger på konflikterne. Endelig kan refleksiv praksis også handle om lærerens egen udvikling. Måske har læreren bemærket, at han eller hun har svært ved at holde ro i klassen, eller at han eller hun har svært ved at formidle et bestemt emne. Ved at reflektere over disse udfordringer kan læreren finde nye strategier eller metoder, der kan hjælpe ham eller hende med at forbedre sin praksis. I det hele taget er refleksiv praksis en vigtig del af lærerens arbejde i folkeskolen. Det handler om konstant at reflektere over sin egen praksis, for at kunne forbedre og udvikle sig. På den måde kan læreren skabe bedre læringsbetingelser for eleverne, og samtidig udvikle sig som lærer.
Denne tekst er skrevet ved hjælp af AI og redigeret af:
image 100152555 , Handicappet Udvikler.
Mit navn er Nicolai, jeg er Digital Underviser. Velkommen til MePlatform Community, et fællesskab hvor vi hjælper hinanden med at lære den digitale verden at kende. Jeg er 38 år gammel og har siddet foran en computer-skærm i mere end nu 25 år. Jeg har udviklet, kodet, designet, produceret og prøvet mange ting på en computer. Jeg vil nu derfor prøve at lære fra mig, lære andre hvordan de selv kan bruge internettet og de mange værktøjer at kende so vi har til rådighed. Jeg underviser også individuelt og coacher 1 til 1.