Læringsmiljø

15. august 2023

Læringsmiljøet i folkeskolefaget refererer til den samlede atmosfære, kultur, ressourcer og praksis, der er til stede i en skoleklasse eller skole, som påvirker elevernes læringsoplevelser og resultater. Det omfatter både de fysiske og psykosociale aspekter af skolemiljøet. Det fysiske læringsmiljø omhandler de faktiske, materielle forhold i skolen og klassen. Det kan inkludere ting som belysning, støjniveau, temperatur, luftkvalitet, møblering og tilgængelighed af læringsressourcer som bøger, computere og andet udstyr. Et godt fysisk læringsmiljø er vigtigt, fordi det kan påvirke elevernes komfort, sundhed, sikkerhed, opmærksomhed, koncentration og generelle velbefindende, som alle er vigtige for læring. Det psykosociale læringsmiljø omhandler de sociale og emotionelle aspekter af skolemiljøet. Det kan inkludere ting som lærer-elev relationer, elev-elev relationer, klasseledelse, skolekultur, forventninger til læring og adfærd, anerkendelse og støtte til elevernes individuelle behov, og muligheder for elevernes deltagelse og medbestemmelse. Et godt psykosociale læringsmiljø er vigtigt, fordi det kan påvirke elevernes motivation, selvværd, selvtillid, trivsel, sociale kompetencer, engagement i læring og akademiske resultater. Læringsmiljøet i folkeskolefaget er også tæt knyttet til den pædagogiske praksis og undervisningsmetoder, der anvendes. Det kan omfatte ting som lærerens undervisningsstil, brugen af forskellige læringsaktiviteter og materialer, tilpasning af undervisningen til elevernes forskellige læringsstile og behov, og brugen af vurderingsmetoder, der understøtter elevernes læring og udvikling. Endelig kan læringsmiljøet i folkeskolefaget også være påvirket af skolens ledelse, politikker og praksis, samt af det bredere samfundsmæssige og kulturelle miljø, som skolen er en del af. At skabe et godt læringsmiljø i folkeskolefaget er en kompleks opgave, der kræver en helhedsorienteret tilgang og samarbejde mellem alle skolens aktører, herunder lærere, skoleledere, elever, forældre og det omkringliggende samfund. Det kræver også en løbende refleksion, evaluering og justering for at sikre, at læringsmiljøet fortsat understøtter elevernes læring og trivsel på bedst mulig måde.