Fransk

16. august 2023

Fransk er et af de fremmedsprog, der undervises i folkeskolen i Danmark. Det er et af de mest talte sprog i verden og er officielt sprog i mange lande, herunder Frankrig, Belgien, Schweiz, Canada og mange afrikanske lande. Fransk er også et af de officielle sprog i FN, EU og mange andre internationale organisationer. I folkeskolen er formålet med franskundervisningen at give eleverne kompetencer til at forstå og anvende fransk i forskellige sammenhænge, både mundtligt og skriftligt. Eleverne skal også opnå viden om fransktalende landes kultur, samfund og historie. Undervisningen skal desuden bidrage til elevernes generelle sprogforståelse og sprogudvikling. Franskundervisningen i folkeskolen starter typisk i 5. eller 6. klasse og fortsætter til 9. klasse. I nogle skoler kan eleverne vælge at fortsætte med fransk i 10. klasse. Undervisningen er opdelt i forskellige faglige områder, herunder lytteforståelse, læseforståelse, skriftlig fremstilling, mundtlig kommunikation og kultur- og samfundsforhold. Lytteforståelse handler om at forstå fransk, når det tales, for eksempel i dialoger, beskrivelser, fortællinger og informationer. Læseforståelse handler om at forstå skrevet fransk, for eksempel i tekster, artikler, breve og litteratur. Skriftlig fremstilling handler om at kunne skrive på fransk, for eksempel beskrivelser, fortællinger, argumentationer og informationer. Mundtlig kommunikation handler om at kunne tale fransk, for eksempel i samtaler, præsentationer og diskussioner. Kultur- og samfundsforhold handler om at forstå og reflektere over kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i fransktalende lande. Det kan for eksempel handle om madkultur, musik, film, litteratur, historie, politik, religion og geografi. Franskundervisningen i folkeskolen bygger på en progressiv læringsproces, hvor eleverne gradvist opbygger deres sprogfærdigheder og kulturelle forståelse. Undervisningen er typisk varieret og involverer forskellige læringsaktiviteter, herunder lytteøvelser, læseøvelser, skriveøvelser, samtaleøvelser, rollespil, projekter, præsentationer og diskussioner. Franskundervisningen i folkeskolen bidrager til elevernes personlige, sociale og kulturelle udvikling. Den styrker deres kommunikative kompetencer, kritiske tænkning, kreativitet, interkulturelle forståelse og globale bevidsthed. Den forbereder dem også til videre uddannelse og arbejde i en globaliseret verden, hvor sprogfærdigheder og kulturel forståelse er vigtige kompetencer.