Faglig Literacy

15. august 2023

Faglig Literacy inden for området Folkeskolefag er et komplekst begreb, der handler om evnen til at forstå, anvende og reflektere over skriftsprog i en faglig kontekst. Det er en vigtig del af læring og undervisning i folkeskolen, og det er et område, der har fået øget opmærksomhed i de senere år. Begrebet "literacy" stammer fra det engelske sprog og kan oversættes til "læse- og skrivefærdigheder". Men det dækker over mere end blot det at kunne læse og skrive. Literacy handler også om at kunne forstå og anvende sprog i forskellige sammenhænge, og det handler om at kunne deltage i samfundet som en aktiv og informeret borger. Når vi taler om "faglig literacy", så handler det om at kunne bruge sprog i en faglig kontekst. Det handler om at kunne forstå og anvende fagspecifikke ord og begreber, og det handler om at kunne læse, skrive og tale om faglige emner. Faglig literacy er altså en central del af det at lære og forstå et fag. Inden for området folkeskolefag er faglig literacy særlig vigtig. I folkeskolen lærer eleverne om en bred vifte af forskellige fag, fra dansk og matematik til historie, naturfag og samfundsfag. I alle disse fag er det vigtigt at kunne forstå og anvende fagspecifikke ord og begreber, og det er vigtigt at kunne læse, skrive og tale om faglige emner. Faglig literacy er derfor en central del af læring og undervisning i folkeskolen. For at fremme faglig literacy i folkeskolen er det vigtigt at arbejde med sprog og tekst i alle fag. Det handler ikke kun om at lære eleverne at læse og skrive, men også om at lære dem at forstå og anvende fagspecifikke ord og begreber. Det handler om at lære dem at tænke kritisk og reflektere over det, de læser og skriver. Og det handler om at lære dem at kommunikere effektivt om faglige emner, både mundtligt og skriftligt. Faglig literacy er altså en vigtig del af læring og undervisning i folkeskolen. Det er en kompleks kompetence, der handler om mere end blot det at kunne læse og skrive. Det handler om at kunne forstå og anvende sprog i en faglig kontekst, og det handler om at kunne deltage i samfundet som en aktiv og informeret borger.