Terence Tao

Terence Tao er en australsk-amerikansk matematiker, der er kendt for sine bidrag til områder som harmonisk analyse, partielle differentialligninger, kombinatorik, komprimeret sensing og repræsentationsteori. Han er også kendt for sin evne til at forklare komplekse matematiske koncepter på en klar og forståelig måde. For at forklare Tao's arbejde på en måde, der er egnet til folkeskoleniveau, kan vi tage et eksempel fra hans arbejde inden for kombinatorik, som er studiet af tælling, arrangement og kombination. Et af Tao's mest kendte resultater er Green-Tao-sætningen, som han beviste sammen med den britiske matematiker Ben Green. Sætningen siger, at der er uendeligt mange aritmetiske progressioner af primtal af enhver given længde. En aritmetisk progression er en sekvens af tal, hvor forskellen mellem to på hinanden følgende tal er konstant. For eksempel er 2, 5, 8, 11 en aritmetisk progression med en forskel på 3. For at forstå denne sætning, kan vi starte med at forklare, hvad primtal er. Primal er tal, der kun har to positive divisorer: 1 og tallet selv. De første primtal er 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, og så videre. Derefter kan vi forklare, hvad en aritmetisk progression er, ved at bruge eksempler som det ovenfor. Vi kan også lave øvelser, hvor eleverne skal finde den næste tal i en aritmetisk progression, eller finde forskellen i en given aritmetisk progression. Endelig kan vi forklare Green-Tao-sætningen ved at sige, at uanset hvor lang en aritmetisk progression vi ønsker at lave, kan vi altid finde en, der kun består af primtal. Dette er et meget dybt resultat, der forbinder to tilsyneladende uafhængige områder af matematik: tælling (kombinatorik) og primtal (talteori). Håber det hjælper med at forstå Terence Tao's arbejde på en folkeskolevenlig måde. Matematik kan være kompleks, men ved at bryde det ned i mindre dele og bruge eksempler, kan vi gøre det mere tilgængeligt og forståeligt.