Dansk Bibliotekscenter

Dansk Bibliotekscenter (DBC) er en selvejende institution under Kulturministeriet, som har til formål at understøtte bibliotekernes opgaver med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. DBC leverer en række services til bibliotekerne, herunder data, IT-løsninger og viden, der understøtter bibliotekernes arbejde. DBC's kerneopgave er at levere bibliografiske data til bibliotekernes fælles systemer. Det vil sige, at DBC sørger for, at bibliotekerne har adgang til oplysninger om alle de materialer, de har i deres samlinger - både fysiske bøger, e-bøger, lydbøger, film, musik og meget mere. DBC's data gør det muligt for biblioteksbrugerne at søge i bibliotekernes samlinger og reservere materialer via bibliotekernes hjemmesider. DBC driver også en række IT-systemer på vegne af bibliotekerne. Det gælder blandt andet bibliotek.dk, som er en portal, hvor man kan søge i alle danske bibliotekers samlinger og bestille materialer hjem til sit lokale bibliotek. DBC driver også DanBib, som er bibliotekernes fælles bestillingssystem, og DBC leverer data til eReolen, som er bibliotekernes fælles platform for e-bøger og lydbøger. Endelig arbejder DBC med at understøtte bibliotekernes arbejde med læring og uddannelse. Det sker blandt andet ved at udvikle og drive læringsportaler som fx emu.dk, som er Undervisningsministeriets portal for undervisningsmaterialer til folkeskolen. DBC leverer også data og IT-løsninger, der understøtter bibliotekernes arbejde med at formidle litteratur og viden til skoler og uddannelsesinstitutioner. Så når vi taler om Dansk Bibliotekscenter i forbindelse med læring og uddannelse inden for folkeskolefag, er det altså i forbindelse med deres arbejde med at levere data, IT-løsninger og viden, der understøtter bibliotekernes arbejde med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.